Latar belakang Karbala & Imam HusainImam Husain lahir dari putri Nabi . SAW  , Sayyida Fatima , di bulan Shaban 4 Hijra , Sayyidina Hasan , Husain dan Mohsin tiga bersaudara . Mohsin meninggal dalam masa nya . Ketika Sayyidina Hasan , kakak Imam Husain , lahir , Sayyidina Ali menamainya Harb . Ketika Nabi ( Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian ) bertanya dengan nama yang dipilih , Sayyidina Ali mengatakan bahwa nama ' Harb ' telah dipilih . Namun, Nabi menjawab namanya harus ' Hasan ' . Ketika Imam Husain lahir , Sayyidina Ali lagi bernama Imam Husain ' Harb ' . Nabi berkata lagi , " tidak ada namanya Husain . " Ketika anak ketiga lahir Sayyidina Ali kembali menamainya Harb , Nabi ( Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian ) berkata lagi , " Tidak ada namanya Mohsin . " Lalu Nabi berkata , " aku telah memberikan nama yang sama bahwa nabi Harun ( Alai sallam nya ) memberikan anak-anaknya anak-anak . " nama anak-anak -Nya ' adalah Shaber , Sabbir , dan Moshabir , dengan kata lain Hasan , Husain , dan Mohsin . Nama-nama Hasan dan Husain adalah dari penduduk surga . Pada zaman jahiliyah , sebelum zaman Nabi ( Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian ) tidak ada yang telah diberikan nama-nama ini .
[ Imam Ibnu Atheer menceritakan kejadian di atas dalam bukunya , Usdul - Gabah ]
Ketika Imam Husain lahir , Nabi ( Sallal ho alihi wasallam ) datang dan membacakan Adzan di telinganya . Sayyidina Hasan dan Husain memiliki rupa Nabi ( Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian ) , Sayyidina Hasan dari dada ke atas tampak sangat mirip dengan Nabi ( Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian ) , dan Imam Husain tampak identik dari pinggang ke Nabi kita ( Allah memberkatinya dan memberinya damai) .
Usdul Gabah fi Ma'refat - i- sahabat - biografi Sayyidina Imam Husain oleh Allamah Ibn Atheer .


Latar belakang Karbala & Imam Husain Latar belakang Karbala & Imam Husain Reviewed by Sibun Debay on 8:31 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.